Erasmus

studenti2

Apel mobilități de studiu Norvegia

Apel mobilități de studiu Erasmus+

DESPRE ERASMUS +

ERASMUS + 2014-2020

Ce este Erasmus?

Din 1987, Erasmus a devenit cel mai important program de educație și formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce privește mobilitatea și cooperarea la nivel European.

Erasmus + este noul program al Uniunii Europene (UE) pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Programul Erasmus+ își propune să încurajeze dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională și să ofere noi oportunități de educație, formare și stagii pentru tineri. Programul se va derula pe o perioadă de șapte ani și va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de euro. Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării și tineretului și va susține, pentru prima dată, sportul. Fiind un program integrat, Erasmus+ oferă mai multe posibilități de cooperare între sectoarele educației, formării, tineretului și sportului. În noul program, condițiile de participare și de finanțare sunt simplificate față de programele precedente. Informațiile sunt preluate de pe site-ul www.ec.europa.eu.

Conform prevederilor din Ghidul Programului, Erasmus+ are în vedere:

 • obiectivele Strategiei Europa 2020, inclusiv a obiectivului principal privind educația;
 • obiectivele Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), inclusiv a indicatorilor de referință corespunzători;
 • dezvoltarea durabilă a țărilor partenere în domeniul învățământului superior;
 • obiectivele generale ale cadrului reînnoit de cooperare europeană în domeniul tineretului (2010-2018);
 • obiectivele privind dezvoltarea dimensiunii europene în sport, în special sportul de masă, în conformitate cu planul de lucru al UE pentru sport;
 • promovarea valorilor europene în conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

studenti1

ERASMUS STUDENŢI

Studenții pot beneficia de:

 • o perioadă de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră (SMS);
 • un stagiu (program de practică) în străinătate într-o organizație sau orice alt loc de muncă relevant (SMP).

Mobilităţi de studiu (SMS)

Perioada de studiu în străinătate trebuie să facă parte din programul de studiu al studentului pentru a absolvi primul ciclu (studii de licență), ciclul al doilea (studii de masterat) și ciclul al treilea de doctorat.

Perioade de studiu: între 3 și 12 luni

Prelungirea perioadei mobilităţii se poate aproba în următoarele condiţii:

- întreaga perioadă de mobilitate să nu depăşească 12 luni ale aceluiaşi an academic;

- data întoarcerii din mobilitate să nu depăşească sfârşitul lunii septembrie.

Informaţiile referitoare la durata, respectiv, perioada de desfăşurare a mobilităţii trebuie comunicate coordonatorului ERASMUS de la facultate, care va confirma la universitatea parteneră lista studenţilor selectaţi. Prelungirea se poate realiza cu sau fără grant. Acordarea grantului pentru finanțarea prelungirii se face numai în limita fondurilor disponibile ale ANPCDEFP. De asemenea, prelungirea trebuie aprobată atât de universitatea gazdă, cât și de universitatea de origine.

Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate, deci, poţi fi student ERASMUS de mai multe ori:

 • în timpul primului ciclu de studii (licență)
 • în timpul celui de-al doilea ciclu de studii (masterat)
 • în timpul celui de-al treilea ciclu de studii, în calitate de doctorand.

Clarificări financiare SMS

Grantul ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare, cuantumul acestuia fiind de 500 euro/lună pentru Danemarca, Irlanda, Franța, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia, Belgia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Croația, Cipru, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia, respectiv 450 euro/lună pentru Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Din acest motiv, recomandăm existența unor surse de finanţare suplimentară.  

Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +.

Sprijin lingvistic

Prin semnarea Cartei Universitare Erasmus (ECHE), instituțiile de învățământ superior se angajează să ofere tot sprijinul necesar participanților la acțiuni de mobilitate în ceea ce privește pregătirea lingvistică. Pentru a-i sprijini, pe durata programului este instituit un sprijin lingvistic online pentru toate activitățile de mobilitate pe termen lung, de minimum două luni. Acesta este pus la dispoziția participanților eligibili de către Comisia Europeană pentru a le evalua cunoștințele de limbi străine și a le oferi, dacă este necesar, posibilități adecvate de învățare a limbilor străine înaintea și/sau în timpul perioadei de mobilitate.

Mobilităţi de plasament (SMP)

Stagiile de practică la un loc de muncă în străinătate sunt sprijinite, de asemenea, pe durata ciclului scurt, a primului ciclu, a celui de-al doilea și a celui de-al treilea ciclu de studii și în termen de maximum un an de la absolvire. De asemenea, aceasta include „stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice” („assistantships”). Ori de câte ori este posibil, stagiile ar trebui să fie o parte integrantă a programului de studiu al studenților.

 În cazul activităților de mobilitate pentru studii, studenții trebuie să fie înscriși cel puțin în al doilea an de studii universitare. Pentru stagii, această condiție nu se aplică.

Proaspeții absolvenți de învățământ superior pot participa la stagii. Proaspeții absolvenți trebuie să fie selectați de către instituția de învățământ superior din care fac parte în timpul ultimului an de studiu și trebuie să efectueze și să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire.

Stagii: între 2 și 12 luni.

Clarificari financiare SMP

Grantul ERASMUS nu este gandit sa acopere integral cheltuielile legate de deplasare, cuantumul acestuia fiind de 700 euro/luna pentru Danemarca, Irlanda, Franța, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia, Belgia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Croația, Cipru, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia, respectiv 650 euro/luna Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Posibilitatea personalului

▪ perioade de predare: această activitate permite cadrelor didactice din SNSPA să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.

▪ perioade de formare: această activitate sprijină dezvoltarea profesională a personalul didactic și nedidactic din SNSPA, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepția conferințelor) și a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituție de învățământ superior parteneră sau într-o altă organizație relevantă din străinătate.

Cadrele didactice titulare pot beneficia de o mobilitate de predare sau formare în cadrul programului Erasmus+. Mobilităţile pot dura între 5 şi 7 zile şi se pot desfăşura în cadrul unei universităţi partenere, în urma unei selecţii în cadrul FAP.

Personalul administrativ cu baza poate beneficia de o mobilitate de formare în cadrul programului Erasmus. Mobilităţile pot dura între 5 şi 7 zile şi se pot desfăşura în cadrul unei universităţi partenere, în urma unei selecţii în cadrul FAP.

Cine imi poate oferi mai multe informatii?

Coordonator departamental Erasmus +

Lect. univ. dr. Teodora BITOIU

Biroul 617 (etajul 6, cladirea Expozitiei)

telefon: (+4) 0725.888.945

e-mail: teodora.bitoiu@snspa.ro

web: erasmus.snspa.ro