Admiterea în Facultate. Studii de Masterat (IF și IFR) sesiunea septembrie 2023

Admitere masterate 2020

*În partea de jos a paginii se regăsesc instrucțiunile, modelul și grila de evaluare a scrisorii de motivare.


În perioada 5-18 septembrie 2023, ora 14:00, accesează platforma de admitere online și deschide un cont de utilizator.

Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet.


Programele de masterat organizate de Facultatea de Administraţie Publică se adresează tuturor celor care îşi doresc să lucreze sau lucrează în instituţiile, autorităţile şi agenţiile publice naţionale, locale sau europene şi persoanelor interesate de sectorul privat şi interacţiunile acestuia cu mediul public.

Facultatea de Administraţie Publică este o facultate competitivă, acreditată national și european, care se mândreşte cu peste două decenii de experienţă academică şi de cercetare în ştiinţele guvernării şi mii de absolvenţi dedicaţi servirii interesului public.

Facultatea de Administraţie Publică oferă studenţilor săi o gamă largă de programe de masterat, din diverse arii de interes: management public, afaceri publice, afaceri europene, e-guvernare, politici antifraudă și anticorupție, administraţie publică, drept, managementul fondurilor europene, managementul achizițiilor publice, spațiul administrativ european.


Programele de masterat 

Domeniul Științe administrative IF 

Domeniul Științe administrative IFR (e-Masterat) (număr locuri)

Domeniul Drept IF (număr locuri)


Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF și IFR) este formată din:

 • media examenului de licență (60%)
 • nota obținută în urma evaluării scrisorii de motivare (40%)

Documentele necesare înscrierii

Actele de care vei avea nevoie pentru a completa câmpurile obligatorii:

 • certificatul de naștere,
 • cartea de identitate,
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
 • adeverința medicală tip,
 • diploma de licență (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii de licență promoţia 2023 pot încărca adeverinţa care atestă promovarea examenului.

Fotografiază-le sau scanează-le! Poți încărca în platforma de admitere documentele, în format *.pdf, *.jpeg/jpg sau *.png.


Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivare și grila de evaluare a acesteia sunt afișate mai jos. Scrisoarea de motivare se va redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat, iar comisia de evaluare va nota scrisoarea fără prezentare (susținere) din partea candidaților

Candidații vor putea alege masterate din ambele domenii: Științe administrative sau Drept. În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la ambele domenii, este necesară trimiterea a două scrisori de motivare, câte una pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Științe administrative” și domeniul “Drept”). În cadrul fiecărui domeniu, candidații pot opta pentru toate masteratele oferite, ierarhizându-și opțiunile.

Scrisoarea de motivare se va încărca o singură dată, pentru fiecare domeniu (indiferent de numărul de opțiuni) și textul va viza prima opțiune din cadrul acelui domeniu, cu excepția situației în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină, în acest caz, candidatul/a va depune scrisoarea de motivare și în respectiva limbă străină. Spre exemplu, dacă sunteți interesați de Managementul Sectorului Public/Managementul Afacerilor Publice/Puterea Executivă și Administrația Publică/Public Sector Management (în această ordine a opțiunilor) trebuie să elaborați scrisoarea de motivare, atât în limba română, cât și în limba engleză.

În situația în care prima opțiune este Public Sector Management (programul cu predare în limba engleză), este suficientă o singură scrisoare de motivare redactată în limba engleză.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor amintite mai sus.


Calendarul admiterii online la Facultatea de Administrație Publică 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 • Înscriere: 05 - 18 septembrie 2023, ora 14:00;
 • Evaluarea candidaturilor: 19 – 21 septembrie 2023;
 • Afișare rezultate: 22 septembrie 2023;
 • Depunerea eventualelor contestații: 23 septembrie 2023;
 • Afișare rezultate contestații: 25 septembrie 2023;
 • Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi25-26 septembrie 2023 (buget/taxă), 27-28 septembrie 2023 lista de așteptare

Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși, prin depunerea documentelor solicitate de către facultate, la secretariatele structurilor academice.

Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original doar pentru efectuarea verificării ”conform cu originalul” și să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Candidatul(a) își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de admitere online și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele originale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul(a) este eliminat(ă) din listele de admitere și fapta sa poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.


Taxe

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei.

Absolvenții programelor de studii de licență din SNSPA sunt scutiți de plata taxei de înscriere.

Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare (IF): 3300 lei pentru programele de studiu în limba română și 4000 lei pentru programul de studiu în limba engleză (suma se poate achita în 3 rate pe parcursul anului universitar: rata 1 – 31 octombrie 2023 (cu excepția anului I, când se va plăti o dată cu taxa de înmatriculare), rata 2 - 10 ianuarie 2024, rata 3 - 15 mai 2024).

Taxa de școlarizare (IFR): 3300 lei (rata 1: 1100 lei 31 octombrie 2023 (cu excepția anului I, când se va plăti o dată cu taxa de înmatriculare); rata 2: 1100 lei 10 ianuarie 2024, rata 3: 1100 lei 15 mai 2024).

*Pentru promoția 2021-2023 termenele de plată rămân cele menționate în contractul de studii încheiat, respectiv: rata 1 – până la 31 octombrie 2022; rata 2 – până la 31 ianuarie 2023; rata 3 – până la 31 mai 2023.

Cont Facultatea de Administrație Publică, învățământ cu frecvență (ZI): RO38BRDE445SV19964904450

Cont Facultatea de Administrație Publică, învățământ cu frecvență redusă (IFR): RO77BRDE445SV12221584450  


Ai nevoie de informații suplimentare? Echipa noastră de admitere îți stă la dispoziție! Scrie-ne oricând (în timpul programului de lucru), la adresa admitere@administratiepublica.eu sau sună-ne la telefon: 0745.121.421.

Mult succes!


Documente suplimentare:

INSTRUCȚIUNI cu privire la redactarea scrisorii de motivare

MODEL scrisoare de motivare

GRILA de evaluare a scrisorii de motivare

 

studenti1