Înscriere

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Înscrierile se vor face în perioada: 14 – 28 octombrie 2021

Desfășurarea cursurilor: 12 noiembrie 2021 - 27 februarie 2022 (Joi - Duminică)

Acte necesare înscrierii:

  • fişa de înscriere (aici);
  • diploma de licenţă sau echivalentă în copie legalizată;
  • certificatul de naştere (copie legalizată);
  • certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie legalizată);
  • copie a actului de identitate;
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez.
  • chitanţa care atestă plata primei rate din taxa de şcolarizare (1000 lei).

Actele scanate şi semnate olograf se vor transmite la adresa: ana.suciu@administratiepublica.eu şi se vor verifica ulterior pentru confomitate cu originalul.

Detalii şi informaţii suplimentare:

Dna. Ana SUCIU, secretar şef, Tel. 0372/249786 sau 0740/068110

Plata se face în contul: CONT SNSPA - Facultatea de Administrație Publică: RO 38 BRDE 445 SV 19964904450.