Rezultatele concursului de admitere la studii de masterat la Facultatea de Administrație Publică(SNSPA)

Rezultatele concursului de admitere la studii de masterat la Facultatea de Administrație Publică(SNSPA)

Marți, 26 iulie 2022, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de masterat ale Facultății de Administrație Publică (SNSPA).

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023, în ordinea strict descrescătoare a mediilor, ținând cont de opțiunile exprimate. Candidaţii se vor regăsi o singură dată în listele cu rezultate, pe domeniu, Ştiinţe administrative sau Drept, la masteratul unde au ocupat un loc conform mediei obţinute şi a ordinii opţiunilor făcute în paltformă.


Înmatricularea candidaților admiși

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de la buget la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

În perioada 27–28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget, la programele de masterat ale Facultății de Administrație Publică, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A, sala 606):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2022) în original sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original.
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În cazul în care, în perioada menționată 27-28 iulie 2022, un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate, pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.


Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

În perioada 27–31 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, la programele de masterat ale Facultății de Administrație Publică,, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2022) în original sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original.
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare: învățământ cu frecvență - aici; învățământ cu frecvență redusă - aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plata a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În cazul în care, în perioada menționată 27-31 iulie 2022, un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.


Informații pentru candidații afișați în lista de așteptare la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

În perioada 29 – 31 iulie 2022, candidații aflați în lista de așteptare vor fi contactați de secretariate și înmatriculați, conform mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile.

În cazul în care, în perioada menționată (29-31 iulie 2022), candidații afișați în lista de așteptare nu s-au înmatriculat (în perioada 29 – 31 iulie 2022), după ce au fost anunțați de secretariate, vor pierde acest loc.