Rezultate admitere MASTERAT sesiunea a II-a 29 iulie 2020

Rezultate admitere masterat DOMENIUL DREPT

Rezultate admitere masterat DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE - IF

Rezultate admitere masterat DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE - Învățământ cu frecvență redusă

Linkuri documente:

 • Contract școlarizare - Învățământ cu frecvență
 • Contract școlarizare - Învățământ cu frecvență redusă
 • Formular de confirmare a locului de studii
 • Formular contestație probă de concurs (depuneri pe e-mail până la data de 30 iulie 2020, ora 12.00)

În atenția candidaților declarați admiși pe locuri fără taxă (buget) (IF)

În perioada 29 - 31 iulie 2020 ora 12:00, candidaţii admişi pe un loc fără taxă (BUGET) se vor putea înmatricula trimiţând pe email la adresa admitere@administratiepublica.eu următoarele documente.

 1. Contractul de școlarizare completat și semnat
 2. Formularul de confirmare a locului de studii
 3. Dovada achitării taxei de înmatriculare de 100 lei (în formă scanată/fotografiată) - plătită în contul afișat în listă aferentă rezultatelor admiterii pentru domeniul de masterat specific.

Candidații vor aduce obligatoriu diploma/adeverința de licență în original, în SNSPA, pe data de 30 iulie 2020 între orele 09:00 - 15:00. Facultatea de Administrație Publică va programa, în prealabil, depunerea diplomelor/adeverințelor de licență în original, cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice, iar candidații vor fi anunțați cu privire la orarul de depunere.

Netrimiterea documentelor prin email la adresa  admitere@administratiepublica.eu în perioada menţionată  atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs!


În atenția candidaților declarați admiși pe locuri cu taxă (IF și IFR)

În perioada 29 - 31 iulie 2020 ora 12:00 , candidaţii admişi pe un loc cu taxă se vor putea înmatricula trimiţând pe email la adresa admitere@administratiepublica.eu următoarele documente:

 

 1. Contractul de școlarizare completat și semnat
 2. Formularul de confirmare a locului de studii
 3. Dovada achitării taxei de înmatriculare de 100 lei (în formă scanată/fotografiată) - plătită în contul afișat în listă aferentă rezultatelor admiterii pentru domeniul de masterat specific (Atenție! Diferă contul pentru programele IF și IFR)
 4. Dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare de 1100 lei (toate programele masterale cu excepția Public Sector Management (PSM) / 1400 lei (doar în cazul PSM) - plătită în contul afișat în lista aferentă rezultatelor admiterii pentru domeniul de masterat specific și pentru forma de învățământ specifică (Atenție! Diferă contul pentru programele IF și IFR)

Netrimiterea documentelor prin email la adresa  admitere@administratiepublica.eu în perioada menţionată  atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs!