Studii Administrative Europene

sae

Învață despre statele și organizațiile europene și euro-atlantice.

Dobândește cunoștințe relevante pe piața forței europene de muncă și dezvoltă capacitatea de analiză critică.

Beneficiază de o pregătire adaptată la standardele și exigențele organizațiilor europene și euro-atlantice.

Analizează multidisciplinar istoria, sistemul social, politic, economic și cultural al statelor europene.

Cercetează din perspectivă comparată dezvoltarea sustenabilă, managementul financiar, performanța sectorului public, implementarea drepturilor omului, politicile publice și buna guvernare.

Studiază într-un mediu academic ancorat la realitățile europene contemporane, prin metode educaționale inovative.

COMPETENȚE SPECIFICE

 • Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul planificării, organizării şi coordonării activităţilor din sectorul public şi utilizarea limbajului specific în comunicarea cu celelalte elemente ale mediului social global.     
 • Studiul managementului  instituţiilor şi autorităţilor publice.
 • Capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor specifice organizării şi funcţionării autorităţilor publice.
 • Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru abordarea şi clarificarea situaţiilor nou create în procesul de asigurare a calităţii serviciilor publice.  
 • Capacitatea de a realiza conexiuni transversale şi de a identifica relaţiile complexe dintre evenimente şi datele specifice.
 • Utilizarea inovaţiei în procesul decizional din sectorul public aplicând metode calitative şi cantitative.
 • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme  şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ.
 • Aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor complexe de evaluare în procesul de conducere şi formularea de judecăţi de valoare.
 • Capacitatea de a conduce şi lucra în echipă aplicând tehnici mixte de evaluare a politicilor publice.
 • Elaborarea de proiecte  de cercetare complexe prin dezvoltarea abilităţilor de manager al unui proiect de investiţii şi de lucru în echipa de proiect. 
 • Înțelegerea guvernării și a sistemelor administrative din perspectivă comparativă.

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă.

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

 • să devină LIDERI și să înțeleagă misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul
 • să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice
 • să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil
 • să INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale și asumarea riscului
 • să CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice
 • să COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale și europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituțiile Uniunii Europene), organizații naționale și multi-naționale, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților.

SPECIALIZAREA "STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI) și cu frecvență redusă (IFR)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Democrație și statul de drept; Management financiar și bugetar: analiză comparată; Organizatii internaționale; Teoria administrației; Dreptul administrativ european și al Uniunii Europene.

Semestrul al II-lea: Drepturile omului – un sistem în evoluție; Economie europeană; Managementul proiectelor - design și implementare; Practică de specialitate.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Dreptul internațional al migrației; Dreptul mediului și dezvoltare durabilă; Drept international al muncii; Tehnici de imagine; Politici publice comparate; Cercetare științifică în științe administrative.

Semestrul al II-lea: Evaluarea performanțelor în sectorul public; Politici ale Uniunii Europene și reforma managementului public; Procedură administrativă și bună guvernare europeană; Etică și integritate academică; Stagiu de elaborare a disertației.