„Olimpiada de Guvernare” se adresează tuturor studenților facultăților de administrație publică din țară, din ciclurile universitar și masterat.

OBIECTIVE 
„Olimpiada de Guvernare” își propune să stimuleze și să valorifice imaginația și creativitatea celor mai performanți studenți din ariile de studiu ale guvernării, punând accent pe inovarea socială și pe reforma în administrație, creându-se astfel premisele unei dezvoltări durabile a societății românești.

TEMATICĂ
Concursul va avea ca subiect disciplinele studiate în domeniul guvernării, el fiind eșalonat pe două nivele: universitar și masterat. Participanților li se va cere să scrie, sub forma unui eseu / lucrări de cercetare, răspunsul la una dintre problematicile actuale cu care se confruntă administrațiile din România.

PREMII
Locul I (pentru fiecare nivel): un loc în tabăra de guvernare, ce va avea loc în vara anului 2017. De asemenea, lucrările premiate cu premiul I vor fi publicate într-o secțiune dedicată Olimpiadei de guvernare a volumului Conferinței „Smart Cities” 2017, ediția a V-a.
Locurile II, III și mențiune (pentru fiecare nivel): cărți și manuale universitare din domeniul guvernării.

ÎN CE CONSTĂ CONCURSUL?
Studenții înscriși la concurs vor primi, în format tipărit și electronic, materiale de studiu din aria guvernării.
Timpul de studiu pe care îl vor avea la dispoziție este de o lună.
Finalitatea concursului constă în elaborarea unui eseu / a unei lucrări de cercetare, în conformitate cu normele academice – template-ul pentru lucrarea finală este disponibil aici.

În vederea evaluării, studenții înscriși vor trimite lucrarea finală, nu mai târziu de termenul limită, la adresa de e-mail: catalin.vrabie@snspa.ro.

ÎNSCRIERE
Cei interesați să participe la concursul „Olimpiada de Guvernare” sunt rugați să trimită, până la data de 20 martie 2017, la adresa de e-mail: catalin.vrabie@snspa.ro, următoarele documente în format .pdf:

Cele două fișiere, împreună cu o scurtă prezentare a candidatului, se trimit la adresa de e-mail menționată mai sus, cu subiectul: „Olimpiada de Guvernare 2017”.

LANSAREA CONCURSULUI
Pe data de 03 aprilie 2017 vor fi trimise / înmânate materialele de studiu în urma cărora se va elabora eseul/lucrarea de cercetare.

COMISIA DE EVALUARE
Cadre didactice din Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București.

ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR
08 mai 2017

CONTACT
E-mail: catalin.vrabie@snspa.ro